Hedef Beyt Hotel Telefon
Hedef Beyt Hotel Whatsaap
beyaz

Kuşadası Yolu Pamucak Sahili Selçuk/ İZMİR
07410 Selçuk / İzmir

Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

Hedef Beyt Otel ailesi olarak Sürdürülebilirlik Politikamız:

o          Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde hareket ediyoruz,

o          Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz,

o          İstihdam, ilerleme, ödüllendirme sürecinde ayrım yapılmaksızın yönetim pozisyonları dahil olmak üzere performans analizi yaparak tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz.

o          Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde takip ediyoruz.

o          Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz.

o          Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz.

o          Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli çalışma ortamı sunuyor, istek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.

o          Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz.

o          Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyoruz.

o          Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz,

o          Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.

o          Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve alt yapı sistemlerimizin; korunan hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri, tasarım, peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızda yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz.

o          Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz.

o          Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

o          Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz.

o          İnsan haklarına saygı duyuyor; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşıyız. Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri destekliyoruz.

o          Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştiriyoruz.

o          Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz.

o          Sektöre yön veren inovasyon çalışmaları ile teknolojik sistemlere yatırım yapıyoruz.

o          Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz.

o          Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, Turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

•          ÇEVRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Hedef Beyt Otel ailesi olarak Çevre Sürdürülebilirlik Politikamız:

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen sorumluluklarımızı gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ilgili süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamak,

Yenilenebilir, temiz enerji kullanımının artırmak, Doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak,

Su tüketiminin azaltmak, Atıkları kaynağında azaltmak,

Sıfır atık ilkesiyle atıkların ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlamak,

Kimyasal tüketimi ve pestisit kullanımını azaltmak, doğaya zarar vermeyen ürün tercih etmek,

Etkin risk analizi yaparak, çevresel etkilerimizi azaltmak, yeni çevresel fırsatlar elde etmek, Çevre dostu ürün kullanımını yaygınlaştırmak,

Süreçlerimizin oluşturulması, uygulanması aşamasında yaşam döngüsü bakış açısı ile hareket etmek,

Karbon ayak izimizi izleyerek, belirli bir hedef doğrultusunda azaltmak, Acil durumlardan kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasıyla ilgili planlı çalışmalar yapmak,

Çevre/Enerji yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak çalışanlarımızı desteklemek,

Önemli çevre boyutları ve etkileri konusunda çalışanların farkındalığını artıracak eğitimler vermek, Çevreyi Koruma Faaliyetlerimizi kurum kültürü haline getirmek,

Tedarikçi seçimlerinde çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilere öncelik vermek, Çevresel uygunluk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,

Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm ilgili taraflarımızın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak.

 

•          KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

HEDEF BEYT OTEL ailesi olarak Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız:

Faaliyet gösterdiğimiz otel işletmeciliği hizmetinde tabi olduğumuz yasal şartları ve standartları, misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde tutarak, hizmetlerimiz Gıda Güvenliği, kalite ve  sürdürülebilirlik önlemleri sağlanmış ve her seferinde istenilen kalitede sunarak müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemleri şartlarına uyarak sürekli iyileştirme felsefesi ile tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, ekip ruhu oluşturarak, sektöründe öncü otel işletmelerinden biri olmaktır.

•          SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TAAHHÜDÜ

Hedef Beyt Otel ailesi olarak: DOĞAYI VE GELECEĞİ ÖNEMSİYORUZ

Göz kamaştırıcı Akdeniz manzaralarıyla, muhteşem doğası ve kusursuz hizmet anlayışını tüm paydaşlarımız ile birlikte siz değerli misafirlerimize en yüksek kalitede tatil deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda;;

 

Yasal gereklilikler

Tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak, Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve ilgili diğer kanunlara, kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket ediyoruz.

 

Paydaşlarımızın Güvenliği ve İnsana Yatırım Tüm paydaşlarımız en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve dahi tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Sağlık ve güvenlik bilincini arttırmaya yönelik tüm çalışanlarımıza sürekli eğitimler verilmekte, riskler sürekli gözden geçirilmekte ve gelişen şartlar doğrultusunda riskleri azaltmaya yönelik teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve titizlikle uyguluyoruz.

Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel kuralımızdır.

 

Misafir Memnuniyeti

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir öneri ve şikayetlerini takip etmek, şikâyetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda şeffaf şekilde bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmeyi sağlıyoruz. Misafir Memnuniyetleri QR Kodla gerçekleştirilerek analizleri Satış Pazarlama birimi tarafından yapılır ve aylık toplantılarda veriler analiz edilir.

 

Çevreye Saygı ve Doğal Yaşamı Koruma

Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı, sıfır atık kapsamında atık miktarımızı azaltarak ve oluşanların da geri dönüşümünü sağlayarak doğaya zararsız hale getirmeyi, iklim değişikliğini azaltmayı ve biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

 

Enerji Tasarrufu

Otellerimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ve alternatif yenilenebilir kaynakları kullanımını arttırarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

 

Gıda Güvenliği – Hijyen

Kalite ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler üretmek ve sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenliği yönetim sistemini uyguluyor, hijyen şartlarını ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz.

 

Çocuk Dostu Turizm

Çocuklarımız geleceğimizin yapıtaşları bilincindeyiz. Onların özgür ve güven içinde oldukları, hiçbir sömürüye maruz kalmadan büyümelerini önemsiyoruz. Onlar için özenle hazırladığımız alanda zeka ve becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler sunarken birlikte yer aldıkları gruplarda arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyoruz.

 

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapıyoruz.

•          SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

 Hedef Beyt Otel ailesi olarak Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız:

o          Sürdürülebilir Tedarikçi Politikası çerçevesinde hareket ediyoruz,

o          Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz,

o          Yerel tedarikçilerden ürünlerin teminini sağlıyoruz,

o          Tedarik ettiğimiz ambalaj firmalarından geri dönüşüm ürünler temin ediyoruz,

o          Tedarikçilerimiz ile Sıfır Atık Projesi kapsamında birlikte hareket ediyoruz,

o          Ürün/hizmet tüm tedarikçilerin değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz,

o          Onaylı Tedarikçi Listesi kapsamında yer alan tedarikçiler dışında diğer tedarikçiler ile çalışmıyoruz,

o          Sarf malzemeler noktasında tek kullanımlık, geri dönüştürülebilir malzemelerin teminin sağlıyoruz,

o          Satın alma departmanındaki personelimizin çevre ve sürdürülebilirlik eğitimleri almasını sağlıyoruz,

o          Etkin satın alma ile atık oranlarının düşürülmesi noktasında takip denetimleri düzenliyoruz,

o          Tedarik edilen tüm malzemelerin uygunluk kontrolleri yapıldıktan sonra sürdürülebilir depolama sistemi ile işletmemizde muhafaza ediyoruz,

 

 

                                                                           

•          ÇOCUK POLİTİKASI

Hedef Beyt Otel ailesi olarak Çocuk Politikamız:

o          Çocukluk, sadece bir büyüme süreci değil, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim açısından karmaşık dinamikler içeren özel bir dönemdir. Bu bakımdan çocuk ve çocukluk kavramlarını önemsiyoruz.

o          Otelimizde ebeveynlerin keyifle konaklamasının yanı sıra çocukların gelişimini sağlayacak aktiviteleri destekliyoruz.

o          0-12 yaş grubu çocuk misafirlerimize indirim uygulanmaktadır.

o          Çocuk havuzumuz bulunmaktadır.

o          Cankurtaran istihdamımız sayesinde çocuklarımızın güvenliğini sağlıyoruz.

o          04-12 yaş arası çocuk misafirlerimiz için Mini Club’ımız vardır.

o          Mini Club’da çocukların giriş ve çıkışları kayıt altına alınır. Çocukların duygu durumları da dahil olmak üzere kayıt edilir.

o          Mini Club etkinlikleri ile misafir çocuklarımızın; eğlenceli vakit geçirmesi sağlanır.

o          Otelimizin bahçesinde misafir çocuklarımıza uygun oyun parkı ve oyun salonu bulunmaktadır.

o          Otelimiz çalışanları çocuklara karşı; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmazlar.

o          Hayvanat bahçesi, oyun alanları vs. sayesinde çocuklar eğlenceli zaman geçirirler.

o          Çocuk haklarını önemsiyoruz ve bunu politikamız olarak benimsiyoruz.